Disclaimer

Disclaimer Iwena B.V.
Deze website www.iwena.nl (de “Website”) is eigendom van Iwena B.V. (hierna te noemen “Iwena”), een onderneming met adres Marisstraat 51, Vlaardingen. Iwena is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78220181.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website
Iwena behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Iwena besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouter door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Iwena niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Iwena.

Aansprakelijkheid
Iwena is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Iwena tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Iwena is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Iwena is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen, Daarnaast is Iwena niet aansprakelijk voor de inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Iwena aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat Iwena er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Iwena niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de website plaatsen. Iwena controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Iwena deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Iwena voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iwena is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met:

Iwena B.V.
Marisstraat 51, 3131 GM Vlaardingen
+31 (10) 261 31 38
KvK: 78220181, Geregistreerd te Rotterdam

small_c_popup.png

Laten we een praatje maken

Leer hoe we 100 topmerken hebben geholpen om succes te behalen.

Hosting aanvragen

HOSTING